Jdi na obsah Jdi na menu

•Partneři a dotace

 

V rámci dotačního programu

„Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“

 

jsme zrealizovali projekt

 

„Zpevnění přístupových ploch a jízdárny ve Stáji Láryšov“

 

V první fázi se nakoupila dlažba, zatravňovací dlaždice a drenáže. Dále se provedly výkopy pro drenáže a usazení dlažby. Po položení drenáží se výkopy zasypaly kamenivem nejprve větší a následně nižší frakce. Povrch se zhutnil, následovala pokládka zatravňovacích dlaždic a její zasypání jemným kamenivem.

 

Tyto práce se postupně prováděly u 2 úvazišť pro koně, pod přístřeškem a na přístupové cestě k výběhům a kolbišti.

 

Další fází bylo odvodnění spodní části kolbiště, které využíváme k výuce jízdy na koni. Odvezl se původní písek, vybagrovalo se jílovité podloží, položily se drenáže, nasypalo se a zhutnilo kamenivo. Následně se položila vrstva plastových rohoží a naposledy se na celou plochu nasypal a rozhrnul nový písek.    

 

Již letos jsme si mohli vyzkoušet, že v období častých nebo prudkých dešťových srážek v prostorách, kde se vyskytovaly koně, se zpevněním přístupových cest i ploch u úvazišť pro koně, velmi zlepšil komfort našich návštěvníků. Díky odvodnění a rekonstrukci části povrchu jízdárny je nyní možný výcvik na koni v období nepříznivých klimatických podmínek a jízdárna není podmáčena.  

 

vyvesni_cedule_ms-kraj_2017.jpg

 

V první fázi se nakoupila dlažba, svahové tvárnice jako základ přístřešku v hipostanici a další nezbytný stavební materiál. Provedly se výkopy, vysypalo a zhutnilo se podloží, zhotovil se betonový základ. Dlažba a tvárnice se usadily na zpevněné podloží. Nakoupil se dřevěný přístřešek včetně montáže za účelem postavení krytého zázemí pro koně. Zhotovilo se venkovní úvaziště pro koně.  Touto realizací projektu se na hipostanici vybudovalo dostatečné zázemí a odpočinek pro koně.

 

Hipostanice je součástí rekreačního objektu v Dlouhé Stráni č.ev. 13, který lze plně využít i pro zázemí jezdců. Je zde možnost využití menší kuchyně pro přípravu občerstvení , sociálek i noclehu. Zhotovením přístupové cesty a zpevnění okolního svahu je nyní možno bezproblémově zajistit dovoz krmiva a ostatních potřeb pro jezdce i koně.

 

Od Svazu venkovské turistiky a agroturistiky byl pro tuto hipostanici získán certifikát a značka v kategorii Zážitky na venkově.

 

certifikace_prazdniny_na-_venkove.jpg

 

 

 

V rámci dotačního programu

 

„Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“

 

jsme zrealizovali projekt

 

„Dobudování zázemí pro agroturistiku ve Stáji Láryšov“

 

 

V 1. fázi projektu podle plánu se zakoupily zatravňovací plastové dlaždice pro zpevnění povrchu přístupových cest v areálu. Provedly se výkopy pro usazení zatravňovacích plastových dlaždic a usadily se ztravňovací dlaždice na zpevněné podloží. V období častých nebo prudkých dešťových srážek v prostorách kde se vyskytují koně byla obtížná možnost pohybu - proto se zde zpevnily přístupové cesty. V 2. fázi projektu se vydláždily přístupové cesty do budoucí nové sedlovny, úschovny kol a vydláždila se odpočinková plocha pro návštěvníky stáje. V 3. fázi byla postavena drobná dřevostavba - sedlovna a úschovna kol návštěvníků. Nakonec byly zakoupeny stojany na kola, které se umístily pod přístřešek nové dřevostavby. Tím se velmi zvýšila bezpečnosti a komfort, zlepšilo se zázemí a jistě spokojenost návštěvníků pohybujících se v areálu stáje, kterým se zde poskytují tělovýchovné služby v oblasti jezdectví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Dotace - sedlovna, chodníky, hipostanice